IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Cena Ikaros 1998

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na letošním Bohemiaconu ´98.

Potěšilo nás, že zájem autorů o naši soutěž se zvýšil. Oproti 107 povídkám z roku 1997 jsme tentokrát dostali 182 povídek ve 157 zásilkách. Kolik autorů se soutěže zúčastnilo, to nevíme, protože jsme důsledně zachovali jejich anonymitu a seznámili jsme se posléze pouze se jmény autorů těch povídek, které jsme se rozhodli publikovat.

Porotou soutěže byla stejně jako loni redakce Ikarie: Vlado Ríša, Ivan Adamovič a Jaroslav Jiran. Z prvního, vyřazovacího kola postoupilo 21 povídek. Nicméně vyšší objem soutěžních prací bohužel neznamenal vyšší publikovatelnost. V Ikarii si z ročníku 1998 budete moci postupně přečíst pouze 11 soutěžních prací, a z toho ještě tři mikropovídky. Přesto věřím, že nebudete zklamáni. Pozoruhodné je, že s devíti z těchto jedenácti autorů se v Ikarii setkáte poprvé a v několika případech jde dokonce o literární debuty.

1. místo: Dóm - Vladimír Šlechta (České Budějovice) - CENA IKAROS 1998
Autor si jako ilustrátora zvolil Aloise Křesalu a stal se tedy i majitelem originálu jeho celostránkové ilustrace k vítězné povídce s osobním věnováním
povídka uveřejněna v Ikarii 9/98
2. místo: Vzpoura - Jana Rečková (Kralupy nad Vltavou)  
3. místo: Naslouchající - Miroslav Hokeš (Mělník)  
4. místo: Dech lesa - Jakub Macek (Klášterec nad Ohří)  
5. místo: Experiment svět - Jan Dobiáš (Pardubice)  
Další finálové povídky, které budou publikovány v Ikarii:
6. místo: Jaro - Jiří Hovorka (Jindřichův Hradec)  
7. místo: Rod - Miroslav W. Štěpánek (Karlovy Vary)  
8. místo: Valčík - Martin Jahn (Prostějov)  
9. místo: Urvi mně nohu, řekla barbína - Darek Šmíd (Karlovy Vary) uveřejněna v Ikarii 9/98
10. místo: Zkouška - David Jaroň (Rožnov pod Radhoštěm)  
11. místo: Zlatá realita - Roman Paulík (Blažovice)  

Výhercům i autorům všech finálových povídek, které budou publikovány v Ikarii, srdečně blahopřejeme!

Zároveň děkujeme za účast v naší soutěži všem autorům, kteří nám zaslali své soutěžní povídky, a samozřejmě také sponzorům, kteří nám věnovali věcné ceny pro autory povídek na prvních pěti místech.

Jedinou trochu temnou a zarmucující stránkou tohoto ročníku Ikara se stala gramatika. Soutěžní povídky obsahovaly tak strašlivé množství gramatických chyb, že prostě není možné se o nich nezmínit. Přibližně čtvrtinu všech soutěžních povídek hyzdila hrubá gramatická chyba hned na první straně (a často ne pouze jedna), a zhruba dvě třetiny ji měly na prvních dvou. A nešlo o překlepy, těch bylo kupodivu poměrně málo, ale o zjevné nedostatky v gramatice, protože ty chyby nebývaly v textech zdaleka ojedinělé. Takže jsem například četl takové výrazy jako třeba:

Několik autorů s obrovskou chutí také třeba používalo slovo "hybernace" - aniž patrně tušilo, že to znamená změnu světské osoby v člena františkánského řádu hybernů. Ono umělé podchlazení se totiž píše: hibernace.

Gramatické chyby nebyly důvodem neúspěchu povídek, ty se z mého hlediska přece jen opravují mnohem snáze než třeba rozsáhlé stylistické nesrovnalosti a neobratnosti. Jenže se jaksi opět samo potvrdilo, že ten, kdo je schopen napsat "spysovatel", jen velmi těžko dokáže stvořit zajímavý publikovatelný text.

Když jsem do Ikarie 6/96 psal svůj návod jak psát, jmenoval se "Na slovíčko, vážené začínající autorky a autoři", netušil jsem, s čím vším se ještě setkám a který neduh se třeba časem rozbují. Tehdy mi ten článek připadal téměř vyčerpávající, dnes cítím potřebu některé body znovu zdůraznit a zároveň se zmínit o některých nových věcech, takže:
Vážené autorky a autoři, ještě jednou na slovíčko.

Jaroslav Jiran


Zpracoval jtp