IKARIE.net3...2...1Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

1998/18 Jarní porada klubů

Jak to tak vypadá, hlavní stan Čs fandomu se víceméně nenápadně přesunul z Březové nad Svitavou do Šumperka. Takže jako správný fandomový aktivista a současně jako svědomitý zpravodaj jsem se do podhůří Jeseníků vypravil také. To bychom měli povinný úvod, takže už můžeme bez uzardění přikročit k věci.

Prvním bodem -- který byli ještě všichni sto vnímat -- bylo projednání termínu a místa konání podzimní porady. Jak to tak vypadá, i na podzim si vyrazím do Šumperka, konkrétně 16. - 18. října t. r.

Na tomto zasedání byla obnovena dlouho opomíjená tradice -- představení všech zúčastněných, kteří kromě sebe sama představovali i kluby, které reprezentovali. Když jsem to tak sledoval, nestačil jsem se divit, kolik klubů je aktivních zejména v Praze a v Brně. Jak se manželské i nemanželské páry rozdělují, protože na poradách vystupují jako zástupci různých klubů.

Jaksi mimochodem proběhla stručná informace o pořádání Euroconů v blízké době. Například letošní ročník získal -- opět na poslední chvíli -- chorvatský Zagreb. Kandidaturu Ústí neměl v Irsku kdo přednést, takže bez boje vyhrála německá konkurence. Místem konání této akce v roce 2000 má být pravděpodobně polský Gdaňsk. Ústí nad Labem už tedy zřejmě v tomto tisíciletí na pořádání evropského conu aspirovat nebude.

Dalším bodem proramu bylo projednání návrhu Jednacího řádu porady, který přednesl Dáreček. Setkal se ovšem s tak velkou nevolí, že byl po celkem krátké výměně názorů odsunut až na poslední místo programu. Myslím, že nebude vadit, když se pro tuto chvíli přenesu v čase o něco dopředu a předběhnu vše, co se odehrálo dříve. Jednací řád porady byl zamítnut s tím, že je v podstatě zbytečný a jen by zvyšoval byrokracii.

Poté, co kdosi zpochybnil československost porad, se na světle objevila smlouva mezi českou a slovenskou pobočkou čs fandomu, podle které je členství v obou tělesech reciproční. Z toho vyplývá, že všichni zástupci slovenské sekce fandomu mají na poradách stejná práva jako zástupci čeští. Stejně tomu tedy je i na poradách slovenských.

Poměrně hladce proběhla rozprava nad podzimními nominacemi na ceny Ludvík a Mlok, kdy se dokonce podařilo zachovat statut těchto cen a omezit kandidátku pouze na tu, která byla sestavena na podzim. Zatímco hlasování o Mloka dopadlo velmi vyrovnaně (nakonec těsně zvítězila redakce české verze The Magazine od Fantasy and Science Fiction), v případě Ludvíka bylo vítězství Pavla Mikuláštíka (hlavního pořadatele brněnských Draconů) opravdu drtivé.

Poté proběhlo představení letošních conů. Na Parconu/Avalconu se nepotkáte se Saberhagenem, stále ještě se jedná s Pournellem a Strugackým. Přijet by mohla i jistá slavná ukrajinská spisovatelka (jméno jsem si buď nestihl poznamenat nebo vůbec nepadlo). Z tuzemských hostů jsou očekáváni například Kantůrek, Remek a Pacner.
Tatracon je o měsíc posunut, aby jeho termín nekolidoval s Parconem. Prozatím je kapacita naplněna zhruba z poloviny, po poradě už podle mých odhadů dosáhne čtyř pětin.
Bohemiacon opět proběhne v obvyklém termínu na obvyklém místě, účast zahraničních hostů je ovšem nejistá, protože Gemmel místo v létě do Ústí zavítá až v zimě do Brna. Gibson nepřijede, takže snad Sapkowski (pokud ovšem u nás stihne něco vydat).
23. května si dávají v Třebíči sraz (aktivní) příznivci pevnosti Boyard, kteří se utkají v soutěži Klíče od... Třebíče. Více viz materiály rozesílané s Interkomem.
Stejný den probíhá také vyhlášení výsledků třetího ročníku cen Akademie SFFH, které se uskuteční v rámci knižního veletrhu na pražském Výstavišti.
14. listopadu si můžete do Prahy vyrazit na další ročník Miniconu, o kterém toho zatím moc známo není. Zůstává asi jen místo konání -- Národní technické muzeum v Praze.
Podobný objem informací je k mání i o Draconu, který se letos bude konat přesně na Mikuláše (4. - 6. 12.). A to je o letošních akcích prozatím vše. Průběžně sledujte Kalendář akcí, kde se pravděpodobně dozvíte víc.

Dalším bodem programu byly kandidatury na pořádání Parconu v příštím roce. Prozatím to vypadá tak, že jediným zájemcem je Praha, kde se tato akce nekonala už velmi dlouho. Dracon, Bohemiacon, ani Avalcon o rok 1999 zájem nemají. Pořadatelem Parconu v roce 2000 je již více než rok Šumperk.

Diskuse o CKČ se ani pořádně nerozvinula, vše nakonec dopadlo tak, že o jejích dalších osudech bude rozhodovat její pověřený koordinátor. Z jeho zprávy vyvplývá, že dojde nejspíš k posunu uzávěrky tak, aby bylo dost času na hodnocení a sestavení sborníku vítězných prací.

Kandidatura manažera byla odložena na podzimní poradu s tím, že V. Pravda začne mezitím pracovat v jakémsi poloprovozu, v jehož rámci bude moct ladit další aktivity. Pokud by se vše rozjelo ve větším měřítku a o peníze by byla menší nouze, bylo by možno najmout levnou pracovní sílu, která by fungovala jako sekretář(ka) fandomu.

U příležitosti letošního Parconu vyjde první ročenka fandomu (za rok 1997), která bude informovat o významných událostech, skutcích, jedincích a projektech uplynulého roku a bude také doplněna oficiálními dokumenty čs fandomu. Stará se o ni šumperský aktivista J. Vašát.

Zbývající body je možno zařadit do různého, takže jen telegraficky.

  • Vzniká databáze klubů, která by měla sledovat aktuální situaci.
  • Chystá se vydávání (polo)profesionálního časopisu zaměřeného více na původní tvorbu (ve stylu zaniklé Nemesis).
  • Nejlepšími filmy uplynulé sezóny jsou Hvězdné války, mezi které se vklínili Muži v černém a Pátý element.
  • Většina fandomových aktivistů chodí do kina v průměru 8x ročně.
  • titíž lidé si kupují ročně 34,5 knih a přečtou jich 33,8.

    A to je pro tuto chvíli vše. Až se zase něco semele, budu se snažit být u toho.

    Jiří T. Pelech