IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Měsíčník Ikarie vyhlašuje 3. ročník literární soutěže

IKAROS 1999

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

Porotou soutěže je redakce Ikarie.

Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka.

Vítěz:

Autoři povídek na nominovaném 2. - 5. místě obdrží: Povídky zaslané do soutěže se nevracejí.

Výsledky soutěže budou oznámeny v Ikarii, předání cen proběhne na Bohemiaconu '99.

Soutěžní práce zasílejte na adresu: Ikarie, Radlická 61, 150 02 Praha 5.

Uzávěrka: 28. února 1999.