IKARIE.net 3...2...1... Books.cz Books.net Cinemascope Technologie Texty + ceny IkarioTK Mýty

Cena Karla Čapka 2003

Román a novela

POŘ. AUTOR NÁZEV BODY 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Anna Šochová Záskok 1411 12 13 7 3 8 2
2. Petr Heteša Larkin Park 1256 6 13 13 12 3 3
3. Zuzana Minichová Smutné nedorozumenie 1033 6 7 10 5 9 8
4. Petra Šafaříková Bezkrevní 722 1 3 10 12 11 6
5. Roman Turčany Mezi Dmery 656 - 4 10 8 13 6
6. Marie Štáblová Terrexantence 648 1 5 6 8 9 9
7. Roman Kresta Nessie 576 2 2 4 8 8 10
8. Oldřich Pruša Otázka času 521 1 1 5 9 8 10

Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David Horák