IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Válka světů

Málokterá nepředvídanost byla tak dopodrobna předvídána, jako invaze jinoplanetníků na planetu Zemi. V moderní době ji poprvé popsal H.G.Wells a po něm bezpočet dalších autorů, kteří vymysleli a promysleli všemožné varianty, jak by taková invaze začala, proběhla a s jakými závěry lze počítat.

Přesto všechno - nebo právě proto - znamenala skutečná invaze tak zásadní problém.

Válečný invazní stroj jinopolanetníků přistál na čerstvě zorané pláni poblíž obce Řeporyje, která je součástí městské části Prahy 5. Brzy po přistání se jinoplanetníci zmocnili místní občanky Jarmily Znamenáčkové a jejího psa Kamila. Oba zajatce nejprve sexuálně zneužili, poté upekli a snědli. Jejich počínání neušlo pozornosti důchodce pana Richarda Jouzy, který incident oznámil místnímu policejnímu oddělení. Službukonající policista Vilém Nadrchal předal informaci služební linkou svým nadřízeným a netrvalo ani tři hodiny a invazí se začaly zabývat nejvyšší výkonné orgány státní moci.

Orgány stály před fatální problémem: do jaké kompetence invaze jinoplanetníků patří?

Bezesporu došlo k narušení vzdušného prostoru České republiky cizím létajícím strojem, čili celý případ by měl připadat do kompetence ministerstva obrany a armády České republiky, konkrétně jejího letectva. To byl názor především ministerstva vnitra. Ministerstvo obrany však zaujalo jiné stanovisko. Řeporyjský případ jevil všechny znaky běžné kriminality, došlo k omezení svobody a ublížení na zdraví s následkem smrti jedné občanky a jejího psa. Ochrana občanů jasně spadá do okruhu působnosti ministerstva vnitra a jemu podléhajícím orgánům, tedy policie. Vyplývá to ze zákona č. 69/1993, který taxativním způsobem vymezuje ústřední orgány státní správy v České republice, přičemž kompetence zmíněných ministerstev určuje demonstrativním způsobem, v § 12 ministerstva vnitra a v § 16 ministerstva obrany. O útoku z vesmíru není zmínka ani v jednom, ani v druhém paragrafu. Už se zdálo, že nedojde ke shodě, natož pak dohodě, když se objevila možnost kompromisního řešení: létající stroj přistál na poli, tedy na zemědělské půdě, takže případ by mohl být předán ministerstvu zemědělství.

Toto ministerstvo ostře odmítlo převzetí odpovědnosti za činnost, která nemá s výživou obyvatelstva nic společného a nepřistoupilo ani na argument, že fakticky jde o výživu (Znamenáčková a její pes byli snědeni - takže v jistém smyslu jde o vývoz potravin). Stanoviska ministerstva obrany a ministerstva vnitra byla natolik pevná, že se ministerstvo zemědělství ocitlo v situaci, která hraničila se situací zoufalou.

Východisko našlo teprve v návrhu, aby případ přešel do kompetence ministerstva životního prostředí. Napaden byl sice člověk, ale také pes, tedy součást fauny České republiky, a pachatelem zcela jistě nebyl člověk, nýbrž tvor nejasného původu. Nejde tedy ani o válečný akt, ani o kriminální čin, nýbrž o přírodní kalamitu, obdobnou útoku kůrovce na šumavské hvozdy. Navíc ministerstvo disponuje dostatečnými technickými prostředky, například práškovacími letadly - tento prostředek se znamenitě osvědčil v boji proti Jóžinovi z bažin. Ministerstvo se pod tlakem argumentace ani nemohlo vzdát odpovědnosti, jenom nadhodilo, že jde bezpochyby o konflikt původu rasového a jako takový by mohl připadnout do kompetence zmocněnce pro lidská práva.

Zmocněnec se případu ujal s nebývalou chutí a navrhl přísné vyšetření, zda Znamenáčková a její pes byli řádně očkováni proti nakažlivým chorobám a pokud nikoli, zda nedošlo ke kontaminaci rasové menšiny a tudíž i k újmě jejích práv a svobod. Otázku nebylo možno vyřešit od zeleného stolu, pročež se zmocněnec odebral do Řeporyj, vyšetřit případ omezení práv menšin přímo na místě.

Létající stroj a jeho posádka však už odletěli. Na poli zbyly jen stopy, které později označil klub skeptiků Sysiofos za drzý podvod, a dva prezervativy Durex, jeden zřejmě prokousnutý. Jelikož toto byly jediné hmatatelné důkazy, zásluha za vítězství v této válce světů po právu připadla ministerstvu zdravotnictví. Řeporyjský incident byl tedy zařazen na čelné místo v (ne)dlouhém výčtu vládních úspěchů.

Ondřej Neff