IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Rozhovor s profesionálem

Ředitel agentury Protestor Mgr. Julius Kaska je nepřehlédnutelná figura v oboru aktivistického hnutí zamířeného proti nežádoucím technologiím a vědeckým inovacím. Jeho svěřenci dosáhli skvělých výsledků a právě tyto úspěchy nás dovedly až k tomu, že jsme se osmělili položit první otázku:

Na jakých základech stojí váš úspěch?
Protestor patří k nejstarším agenturám svého druhu a troufnu si říci, že naše vědecké metody se konkurenci nepodařilo v plném rozsahu napodobit, natož překonat. Vstoupili jsme na trh v okamžiku, kdy aktivistické hnutí bylo roztříštěné: tam byla skupinka protestující proti genové manipulaci, tam zase mladí lidé bojovali proti moldingu. Zakladatel naší agentury, zesnulý profesor Rattan, stanovil první zásady řízeného aktivismu a to právě jsou ony základy, na něž se ptáte.

Můžete je stručně vysvětlit?
Profesor Rattan vyšel ze dvou předpokladů: aktivismus je perspektivní povolání pro každého člověka, přičemž předmětem zájmu aktivistů se může stát každá technologie. Je třeba sladit nabídku a poptávku, a právě toto slaďování je předmětem naší činnosti.

Jak to děláte?
Především musíme sledovat situaci v oblasti výzkumu a vývoje. Registrujeme veškeré medializované projekty a sledujeme jejich mediální úspěšnost.

Proč?
Mediální úspěšnost projektu je přímo úměrná úspěšnosti aktivistického hnutí. Nemá smysl se angažovat na projektu, o který nejeví veřejnost zájem, to je přeci nabíledni.

Jste tedy závislí na médiích!?
Ne tak docela. Tak tomu bylo dříve, dokud aktivismus probíhal jak se říká živelně, neorganizovaně. Mladí lidé dychtiví po aktivismu sledovali média a pak se bezhlavě vrhali tam, kde byl největší rozruch -- aby zjistili, že místo je obsazené, že na případu už pracuje jiná aktivistická skupina a oni jsou v nejlepším případě nuceni hrát druhé housle.

Vy tedy tipujete dopředu, kde nastane rozruch...
Velmi správně! Vědeckou metodou založenou profesorem Rattanem, kterou jsem, při vší skromnosti, geniálně rozvinul, sledujeme křivku mediální přitažlivosti daného projektu od okamžiku jeho prvního zveřejnění. Metodami, které pochopitelně nebudu prozrazovat, extrapolujeme a predikujeme a dokážeme určit ty projekty, které mají naději dosáhnout stavu, jemuž říkejme lidově rozruch. Právě tyto perspektivní projekty nabízíme našim zákazníkům.

Slyšel jsem, že se neomezujete jen na sledování, že některé vytipované projekty sami mediálně podporujete, abyste zvýšili jejich hodnotu pro aktivismus.
To jsou hanebné pomluvy. Rozšiřují je o nás konkurenční agentury, které nám závidí úspěch. Sami těchto nekalých praktik užívají. Pokud máte zájem, mohu vám poskytnout bohatou dokumentaci.

Takže, kdybych se dejme tomu já zajímal o práci na poli aktivismu...
Momentálně jsem schopen vám nabídnout čtyřiaosmdesát projektů, ve kterých se můžete angažovat. Některé jsou mimořádně zajímavé a měl byste šanci se stát vůdcem významného hnutí, které se zapíše do dějin aktivismu zlatým písmem.

Ne, děkuji, jsem už sám aktivistou...
Na jakém poli, smím-li se zeptat?

Skupina, kterou jsem založil, se zasazuje o zákaz manipulace aktivistickým hnutím takovými agenturami, jako je vaše...
Vy jste špeh! Vy jste škůdce! Vy jste nepřítel pokroku, který nás chce vrátit do doby kamenné! Vy chlape, já vás...

(Konec rozhovoru.)

Ondřej Neff