IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Umění úplatku

Zahajujeme třetí ročník seriálu Zakázané technologie. V první části jsme se seznámili s některými vynikajícími technickými novinkami, které se dostaly na index z důvodů etických, politických a hlavně ekonomických. V loňském ročníku jsme probírali sporné případy, které nezřídka dopadly vítězstvím zastánců problematizovaných technologií. Už při této příležitosti jsme se dotkli některých jmen.

Technologie nepadají shůry jako mana nebeská, jsou dílem lidského génia, výjimečných jedinců. A s jejich profily se budeme letos seznamovat.

Mladý zimbabwský advokát Sihome Lulu zahájil svoji kariéru jako laciný právník ilegálních utečenců v holandském Amsterdamu krátce po začátku jednadvacátého století. S principem úplatku se dostal brzy do kontaktu. Drakonické protiimigrační zákony přirozeně znamenaly pro úplatkáře znamenité uplatnění. Sihome si uvědomil, že tento obor lidské činnosti patří k posledním, jemuž se doposud technologický důmysl vyhnul.

"Když jsem vstoupil do branže," vyprávěl v interview pro světový deník Neviditelný pes 23. dubna 2026, "připadal jsem si jako ve spícím království Šípkové Růženky z vaší mytologie. Úplatky se udílely potajmu, v obálkách, mezi čtyřma očima!"

Založením firmy BRIBE Inc. spící království procitlo.

"Uvědomil jsem si, že úplatkářství lze převést na podobný princip, jako je pojišťovnictví," vysvětloval Sihome. Vycházel z předpokladu, že každý člověk se dostane do situace, kdy by chod řešení jeho problémů vyřešil úplatek a naopak, kdy on by mohl urychlit problém jiného, kdyby úplatek přijal. Problém je však v tom, že většina lidí úplatek nedovede dát a přijmout. Sihome jim nabídl své služby. Navíc, přechodem na elektronické peníze se systém "obálek" značně problematizoval.

Abonenti v podstatě udělali jen to, že otevřeli kontrolu svých financí počítačům a softwaru firmy BRIBE Inc. Sihome dokázal zaručit, že software mohl jen přidat nějakou sumu, nikdy ubrat. Průběžná kontrola objevovala příjmové skuliny, kam bylo možno v případě nutnosti vložit sumu, aniž by vzbudila podezření. Abonenti neplatili žádné mimořádné služby, pouze nízké pravidelné sumy ve výši obyčejných pojistek. V případě nutnosti pak úředníkovi pojišťovny oznámili svůj problém a on pak nalezl mezi abonenty osoby, které problém vyřešily -- aniž kdy se s druhým pojištěncem setkaly a aniž by suma, která jim přibyla na kontě, mohla technicky vzbudit nežádoucí pozornost.

V prvních deseti letech vedl Sihome přesnou evidenci soudních procesů, kterým byl podroben. Všechny však ztroskotaly jednak na nedostatku důkazů, jednak na úplatcích, které dokázal obratně alokovat na příslušná místa. V roce 2012 byl dán do klatby samotným papežem římskokatolické církve Pavlem VIII. Po dvou měsících ho papež přijal v soukromé audienci a v přímém televizním přenosu ho oslovil "Milý synu" a na náměstí svatého Petra se začalo opravovat zchátralé dláždění.

Koncepce firmy BRIBE Inc. zvítězila na celé čáře.

Sihome nebyl vynálezcem žádné mimořádné technologie. Podobně, jako před tím Bill Gates dokázal zužitkovat výplod ducha jiných lidí, podobně jako on znemožnil, aby totéž mohli udělat nějací následovníci a do třetice po jeho vzoru se stal nejbohatším mužem své doby, nejvíce nenáviděným a záviděným.

Když pak v roce 2058 zemřel a na Damu mu postavili bronzový pomník, komentátor Neviditelného psa k tomu poznamenal:

"Ještě nikdy nebyl tolik veleben nepochybný zločinec. Kromě státníků a vojevůdců, samozřejmě."

Ondřej Neff