IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Akta X

Archívy ministerstev zahraničí skrývají rozmanitá tajemství. Čím větší stát, tím hlubší temnoty, dle zásady, že velké státy se chovají jako gangsteři, kdežto malé státy jako kurvy. Nedávné odhalení Croutworovy doktríny z roku 1926 může sloužit jako dotvrzení této zásady -- s tou výhradou, že šedesátiletá lhůta byla na tajném nočním zasedání v Oválném pokoji Bílého domu prodloužena na dalších sto let. Informace o obsahu tohoto supercitlivého dokumentu kolují po Internetu pronásledovány vyhledávacími programy FBI a CIA a sedmi dalších agentur a bez milosti ničeny.

Co se podařilo rekonstruovat z útržků, doputovavších na náš monitor?

Kurt Croutwor, tehdy nepatrný podtajemník ministerstva zahraničí, vypracoval program opatřený honosným titulem Podpora vědeckého výzkumu Spojených států. Croutwor vycházel z historického faktu, že Spojené státy vděčí za svého svobodomyslného ducha mimo jiné tomu, že se významná část obyvatel sestává z emigrantů, kteří nechtěli snášet jakýkoli útlak ve svých domovinách a byli dostatečně podnikaví, aby se dokázali do Ameriky dostat.

"Politická stabilita Evropy je v protikladu niterným zájmům Spojených států," zahájil Croutwor pasáž obsahující ústřední myšlenku. "Příklad sovětského Ruska ukazuje, jakou cestou je třeba se ubírat. Je nutno se soustředit i na další oblasti Evropy a podpořit ty politické síly, které jsou schopny vytvořit klima nesnesitelné pro jakéhokoli tvořivého ducha."

S nelítostným chladem vivisektora vedoucího ostří skalpelu živoucím masem Croutwor doporučoval, aby se pozornost soustředila zejména na Německo. Je třeba využít přirozeného antisemitismu germánského prostředí. Ten v krátké době zasáhne intelektuální vrstvy Německa, Rakouska a dalších méně významných států a přiměje tvořivé duchy k emigraci do Spojených států.

"Nechutné, avšak rozumné a tím ještě nechutnější," připsal vlastní rukou k dokumentu Calvin Coolidge, první prezident, který program v plném rozsahu schválil. Jeho nástupce Herbert C. Hoover program velkoryse podpořil a zdá se, že v realizaci sehrál významnou úlohu Charles Lindbergh, první letec, který přeletěl Atlantický oceán, známý jako nadšený příznivec nacistů -- o jeho spojení s americkou tajnou službou není dnes pochyb. Franklin Delano Roosevelt připsal "morálně nepřijatelné", avšak nedodal to, co připsat mohl, slůvko "zamítám". Právě za jeho působení v úřadu prezidenta přinesl program spektakulární plody -- na atomové pumě byly americké jen peníze, za něž byla sestrojena lidmi vyhnanými z Evropy Hitlerem (jehož lze chápat jako Croutworova homunkula).

Po Rooseveltovi nastoupil Truman, známý odpůrce komunismu. Historici si lámou dodnes hlavu, proč Truman neudělal vůbec nic proti rozpínavosti Stalinova režimu a proč připustil, aby rudá moc zalehla půl Evropy. Croutworův program je odpovědí. Z rudé tkaniny imperiálního praporu byly ždímány mozky bezmála padesát let. Prezident Bush tehdy jen zdráhavě připustil rozpad komunistického impéria, hlavně proto, že ho experti z CIA (mylně) informovali, že po pádu režimu nastane totální rozklad následovaný diktaturou ještě horší, než byla ta předešlá a že tudíž Croutworův program bude nerušeně pokračovat.

Za Bill Clintona nastává nová situace. "Zakazuji," připsal na dokument, čímž ho zařadil na seznam nedovolených praktik spojených s technologiemi. Ovšem, zároveň prodloužil dobu utajení.

Historie pokračuje...

Ondřej Neff