IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Virtuální telepatie

Naše životní prostředí je plné hlasů a hudby -- prostě zvuků zakódovaných do nosných elektromagnetických vln. Prostředky, jimiž nás vybavila příroda, je neslyšíme, potřebujeme k tomu speciální technické vybavení.

Kyberpunková literatura nás poučila o tom, že lidmi vyrobený hardware bude postupně vlínat do lidských organismů. Gibson popisuje punkery, kteří mají čipové karty vsunuté do implantovaných slotů v lebce. Nezmiňuje se o tom, že v lebce by mohl být na stejném principu implantovaný rozhlasový přijímač. Zřejmě to považoval za příliš banální. Ovšem on-line propojení dvou lidských bytostí si ve své fantazii vybavit dokázal.

V polovině osmdesátých let to ještě fantazie byla. O deset let později velmi pokročily technologie, umožňující propojit nervovou síť člověka s hardwarem. Je to důležitý směr ve vývoji protetických zařízení, zejména umělého sluchu a zraku. První reálné výsledky jsou už ve zkušebním provozu. To vše se děje ve stejné době, která prožívá mohutný rozmach radiotelefonického spojení.

O deset let později, kolem roku 2005, se telefonní styk přesouvá do oblasti radiového spojení a pevné linky jsou stále větší měrou vyhrazeny datovým přenosům. Právě tento vývoj se stal předmětem mnohých sporů.

Radiotelefonie se stala už v devadesátých létech mocnou zbraní v rukou organizovaného zločinu. Majitel radiotelefonu může být v ustavičném pohybu a není prostředek, jak zjistit jeho stanoviště. Radiotelefony v dnešní podobě se ještě dlouho udrží -- jejich tvar a rozměr odpovídá potřebám lidské fyziologie. Koncem první dekády jednadvacátého století je však učiněn další zásadní průlom.

Problémy propojení nervové sítě člověka a hardwaru jsou v zásadě vyřešeny. Existují funkční rozhraní. Lidé v sobě nosí implantáty, které jim slouží jako komunikátory a počítače, jako databanky i jako přehrávače rozmanitých softwarů. Není třeba volit žádné číslo, abychom se spojili s jiným člověkem. Stačí si POMYSLET a implantovaný hardware, poslušný nervových impulzů zařídí spojení. Telepatem se stává každý a platí za to pronájmem implantátu. Tento technický vývoj vyvolává značnou nevoli především náboženských fundamentalistů. Starý argument typu "kdyby si Bůh přál, abychom létali, dal by nám křídla" je vyhrabán ze zaprášených truhlic ideologií. Technika už NEOBKLOPUJE člověka, ona do něj vniká a dává mu vlastnosti, o nichž ani Adam, ani Eva neměli v ráji tušení. Tento fakt spojil vyznavače islámu s křesťany a judaisty do společné vlny odporu. Člověk přestal být izolovanou bytostí. A jenom izolovaná bytost je předmětem zájmu Boha jediného a jedinečného, přičemž kněz slouží za prostředníka, tvrdili a byli na podporu svého přesvědčení ochotni k vraždě.

Za krutých podmínek nastal věk virtuální telepatie. Náboženské lobby vynakládaly enormní tlak na legislativní tělesa, aby postavila virtuální telepatii mimo zákon. Byly podporovány i jinými skupinami. Mění se podstata státu, formy jeho fungování. Lidé, kteří měli osobní zájem na zachování stávajících struktur, se přidávali na stranu konzervativních sil. I tentokrát technologie zvítězila. Virtuální telepatii prostě zakázat nelze, třebaže v některých zemích fanatici vybavení detektory podnikali hony na lidi s implantovanými přijímači-vysílači a mačetami jim je vysekávali z těla. Přesto všechno byl svět kolem roku 2050 globalizovaný tak, jak si před půlstoletím nikdo nedokázal představit.

Ondřej Neff