IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Čtenáři Ikarie zakazují technologie

Seriál Ondřeje Neffa přiměl několik čtenářů, aby též přispěli k tématu vlastními nápady. Zde je výběr tří nejlepších! Autor seriálu k nim přičinil drobné komentáře.

ELASTOMETRY

Již v 90. létech 20. století se vědělo, že prudší změny elektrického potenciálu v tridymitových modifikátech křemičitanů vyvolávají nepatrné a dočasné změny barvy. Tento fenomén byl blíže zkoumán a po několika desetiletích zde byly výásledky. Jas barvy se podařilo zvýraznit a udržet na libovolnou dobu. Tyrkysová mazda se před očima proměnila na kovově rudou! Jisté problémy působil elektrický proud, který musel karosérií ustavičně obíhat. Zlodějům působil zástavy srdce, ovšemi policistům to komplikovalo práci. Takovému autu nebylo možno nasadit botičku a navíc byly potíže s identifikací. Za mírný poplatek b ylo možno auto vybavit alternační poznáívací značkou, která na příkaz volí číslo a kód okresu. Hudbou budoucnosti, i když nepříliš vzdálené, je praktické použití elastometrů. Tyto "rozumné" kovoplasty budou moci nejen přenášet hmotu karosérie do místa očekávaného nárazu, ale také podle přání uživatele měnit tvar a tím i model daného vozu. Přísné tajení konstrukčních plánů bude zbytečné, nebo zákazník si zvolí tvar svého miláčka i za jízdy a světové automobilky se mohou spojit v jednu.

Martin Svoboda, Valašské Meziříčí

Jde o variantu "moldingu", kombinující projekční metodu CAD s plastovým tvářením (Ikarie 2/95). Elastometry by měly samozřejmě tu výhodu, že by pirátská kopie autorizovaného automobilu nevznikla jednou pro vždy. Pokud by tato technologie byla na indexu (patrně ze stejných důvodů, jako molding - škodila by automobilovémuprůmyslu a připravila by statisíce lidí o obživu), policie by měla problémy s prokazováním trestného činu. Majitel takového vozu by ho mohl za jízdy transformovat dejme tomu na ferrari a domů by se vrátil v trabantu. Jak by policisté dokazovali porušení autorských práv? Určité řešení bych viděl v paušálním zákazu elastometrů jako takových. Zůstává otevřena otázka, co by na to řekli sami oficiální výrobci automobilů. I pro ně by nová technologie znamenala přínos - pokud ovšem by si na ni zachovali monopol. O to by zřejmě šlo nejvíc, kolem monopolu na elastometry by se rozhořel zápas na půdě parlamentní i mimoparlamentní.

ENFET

Chemický signál, látku i její koncentraci, lze převést na elektrický signál. Základem je speciální typ tranzistoru ISFET (ion selective effect transistor) a po nanesení vrstvy enzymu se z něj stane ENFET (enzymatic effect transistor). Jak by to fungovalo? Lidský pot a jiné výměšky kůže obsahují bohatý výběr látek. Specifický enzym danou látku přemění, při tom dojde k nějakým změnám, které se projeví jako elektrická veličina. Ta je součástí elektronického systému a tudíž zpracovatelná. ENFERT je miniaturní zařízení, takžeje možné analyzovat několik složek. Mohou naznačit, nejedná-li se o papily mrtvého člověka (poměr zastoupení některých složek je stejně individuáníjako papily samy). Podaří-li se například identifikovat osobu podle papilárních linií, avšak biochemická identifikace selže, může zařízení zvážit (z analýzy), jde-li o podvrh, je-li daná osoba nemocná, rozrušená atp., vše nachází odraz ve složení potu. Analýza je i přiměřeně rychlá. Jako jakákoli jiná myšlenka, je i osobní ID zneužitelné (použitelné k poškození identifikovaného). Ve svobodné společnosti se vždy někdo ozve téměř proti všemu (jaderná energie, maso, elektronizace, patentované myši...). Je to jeho právo. A na dohodě této společnosti záleží, nakolik věří občanům, svěří-li jim podobné nástroje.

Jan Havliš, Rajhrad

Autor ve svém dopise-článku o sobě prozrazuje, že je postgraduální student na Masarykově universitě, obor fyzikální chemie. V tom, o čem píše, se už jasně stýká realita se SF. Rozbory výměšků kůže, především potu, dělaly už první "lžidetektory". Psychicky zatížený člověk vyměšuje jinak, než člověk klidný. Jak známo, tyto tajné přístroje se doposud používají a bůh ví, kolikátá generace je už vyvinuta. Je kupodivu, že tyto pachové identifikátory nebyly ještě komercionalizovány. V praxi (manželské) známe primitivní pachovou identifikaci, pro niž je charakteristická výzva "kdes byl, ožralo, dejchni na mě!". Příruční detektory alkoholu jsou však už dnes k dostání za dostupnou cenu i u nás. Přístroj poskytující relevantní odpověď na otázku "s kterou cuchtou ses flákal" si také lze představit, ovšem kalkulačně by zatím vycházel vysoko. V dnešní době tedy ještě není třeba tolika výslovných technologických zákazů. Funguje neviditelná ruka trhu. Nicméně, kdo ví, co nastane za deset, patnáct let. Stačí, aby se klíčové komponenty takových zařízení staly nezbytným vedlejším produktem nějaké skutečně masové produkce a pachové identifikátory se objeví v každé rodině. Jako dobrý sluha (ochrana proti zlodějům) i zlý pán (viz výše uvedené otázky). Nicméně si říkám: když lze pepřem oklamat čich psa, to by v tom byl čert, aby chemický průmysl neposkytl pachové maskování. V nefreonovém spreji by byl ke koupi závan schůze, specifický pach poštovního úřadu, odér přeplněného vagónu metra ve čtyři hodiny odpoledne atd. Za osobní přípodotky k příspěvku Janovi Havlišovi děkuji a srdečně ho zdravím.

SPISOVATELSTVÍ

Pro obyvatelstvo atomového věku, transformovaného radiací a znečištěním prostředí, je charakteristická zvýšená hladina paraschopností. Jakmile dřímající schopnosti procitly, básnický odkaz květnatého jazyka mistrů litaratury se stal zdrojem zla. Básnické obraty, jako je "zabil ho pohledem", bylo možno realizovat v praxi. Leckterý klasik by zaplakal, kdyby pohlédl na chátru, jak se nekale vzdělává nad jeho poklady. K prvnínmu veřejnému obvinění spisovatelů došlo v polovině 22. století. Pozůstalí po lidech zahubených zabijáky šířili heslo "dohnat k zodpovědnosti za veřejné šíření vražedných metod". V první fázi soudy nechaly zabavovat spisovatelům počítače a databanky. Pod nátlakem veřejnosti se na seznamu zakázaných technologií ocitla záznamová média zastupující knihy, jako harddisky a diskety. To aby už nikdo nemohl najít inspiraci k vraždění. Vedle harddisků a disket se na seznamu zakázaných technologií ocitlo i samo povolání spisovatel.

Jana Duchková

Krom toho, že je jí šestnáct, autorka neopatřila svůj příspěvek a doprovodný dopis zpětnou adresou (snad byla na obálce, ale ta se v redakci většinou ztratí, pokud ji dostanu do ruky já, tak vždycky). Rozhodně její příspěvek vyniká originalitou. Je vskutku zábavné si představovat, co se ve 22. století stane, když někdo "zahoří láskou" a chytne plamenem, zvláš pokud je předmětem jeho vzplanutí kasírka od benzínové pumpy. K tomu bych dodal, že asi platí úměra, že čím horší spisovatel, tím brutálnější důsledky by jeho sentence měly. Pod mrazivým dechem bídákovým by pukaly flašky piva, srdce rozkvetlé sterým květem by ani rota kardiochirurgů IKEMu nesešila dohromady, a to, co se může stát s očima, by přivedlo k šílenství každého okulistu. Bylo by pěkné, kdyby si Jana vzala k ruce libovolný svazeček Harlequina a pokusila se odhalit, jaké katastrofy by materializací výroků tam obsažených mohly nastat. To by bylo počteníčko!

Ondřej Neff