IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

CHUMELÍ SE, CHUMELÍ...

Když se zhroutí počítačový program, zůstane vám po něm na obrazovce zrnění. Tak nějak se programuje ve světě budoucnosti vymalovaném Nealem Stephensonem v humoristicko-vzdělávacím románu s obtížně přeložitelným názvem Snow Crash. Autor se s naší budoucností nijak nemazlí. I když se v podstatě zajímá jen o USA, stačí nám to k tomu, abychom si dokázali sestavit tenhle nebarvotiskový obrázek celého světa.

Spojené státy jsou rozděleny na spoustu ministátečků, které spadají do sfér vlivů významných korporací. Vše je zorganizováno na podnikatelském principu, kdy jednotlivé státy jsou spravovány podobně jako čítankový příklad sítě McDonald’s. Významnou roli v tomto světě sehrává mafie, která se plně věnuje obchodu a podnikání vůbec. Jedním z hlavních zdrojů její obživy je totiž řetěž rychlých občerstvení, zejména rozvážka pizzy.

Autor samozřejmě nezapomíná ani na následníky světově proslulých CIA a FBI. Ta první je přeměněna na klasický komerční podnik, zatímco ta druhá zaměstnává spoustu nadmíru loajálních lidí, kteří pracují na zakázkách pro koho jiného, než je komerční sektor. Federální instituce tak přetrvávají hlavně díky zárukám, které mohou klientům poskytnout jedině ony.

Ani soudy a věznice už nejsou co bývaly, protože v každém z oněch státečků platí jiné zákony, takže represivní složka známá z naší doby je zde málo platná. V těch „civilizovanějších“ částech světa, kde se ještě zavírá do vězení, jsou tyto kárné instituce provozovány opět na komerčním základě a budoucí vězni se snaží podplatit policisty, aby byli odvezeni do některé z prominentních polepšoven.

Svět je rozdělen do dvou částí, které jsou však úzce provázané – i nám známého fyzického světa a jakéhosi virtuálního metasvěta, který je přímým potomkem klasických počítačových sítí. Zatímco v tom prvním lidé zhusta jen přežívají, v tom druhém si jaksepatří užívají. My máme to štěstí, že provázíme hlavního hrdinu Hira Protagonistu, který má dostatečně volný přístup do obou částí nového světa.

Román by se dal rozdělit do dvou částí. V té první převládá poměrně svižný humor, jenž ovšem místy sklouzává až do komunální švandy. Hrdinové se řítí městem jako v těch nejlepších groteskách němé éry a zažívají nejedno bláznivé dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Dojde i na atomovou bombu vtipně umístěnou do pozice postranního vozíku motocyklu. Děj svižně ubíhá a člověk sotva stíhá obracet stránky a jen ztěží se odtrhává od rozečtené kapitoly.

Druhá část je nadupaná výtažkem poznatků, které autor nejspíš nashromáždil při podpůrném studiu před napsáním této knihy. Určitě je to zajímavé, ale nevím, nakolik se to hodí do této knihy. Zájemci o tuto problematiku po ní většinou stejně nesáhnou a čtenářstvo scifistické naopak bude hledět na tyto pasáže s mírnou nevolí. Myslím, že v tomto případě by bylo bývalo lepší všechny rozbory a zamyšlení značně pokrátit. Protože takhle to není ani kočka, ani pes. Jinak ovšem žádné vážnější výhrady nemám.

Hodnocení: ***1/2

Neal Stephenson: Snow Crash. Obálka: The Image Bank. Roc, Londýn, 1993. Brož., 440 stran, 5,99 L.

Jiří T. Pelech pro Interkom 3/1998