IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

BOJUJ DO ROZTRHÁNÍ TĚLA

The Forever War Věčná válka je román, kterým vstoupil Joe Haldeman do širší povědomosti. Získal za něj svého prvního -- a zdaleka ne posledního -- Huga. Autor zde zužitkovává vše, co zažil během války ve Vietnamu, kde působil jako ženista.

Díky tomu, že se Joe Haldeman stal uznávaným autorem, podařilo se mu nakonec přemluvit svého nového nakladatele, aby mu tento nejslavnější román vydal v původním, nezkráceném tvaru. Ve verzi, která získala svého času Huga, totiž byla vypuštěna část textu kvůli přílišné depresivnosti. Já to nemohu objektivně posoudit, protože jsem to upravené vydání nečetl. Ona "vložená" část však zapadla do celé kompozice natolik dobře, že jsem ji neodhalil.

Děj románu je rozložen do úctyhodného rozsahu mezi lety 1996-3143, a přitom vypráví životní osudy dvou lidí. Je to možné díky časovým posunům způsobeným lety mírně podsvětelnou rychlostí. Jak voják Mandella postupně stárne a získává hodnosti, můžeme sledovat, jak se vyvíjí situace na Zemi i v oblastech, které patří do její sféry vlivu. Autor zobrazuje proměny nejen v společenském zřízení, ale i v sociálním chování jedinců. Díky postavě "nestárnoucího" hrdiny můžeme rychle nahlížet do různých epoch, ve kterých autor zkouší modelovat možné směry vývoje lidstva. Jak plyne čas, pocit odcizení roste, hrdina z "pravěku" je považován spíš za "vykopávku" než za člověka. On tomu částečně napomáhá, protože není v jeho silách vžít se do situace společníků, kteří se narodili stovky let po něm, lidí, z nichž většina ani nikdy neviděla Zemi. Jeho zklamání Zemí v něm navíc vypěstuje podvědomý odpor k této planetě, takže nakonec už ani netouží "vrátit se" na ni.

Transformovaný příběh založený na autorových zážitcích z války ve Vietnamu ukazuje bezhlavost vojenské mašinérie, staletími ověřený dril, který má z chlapců a dívek vychovat muže a ženy schopné účelně a bez přemýšlení zabíjet a nechat se zabíjet ve válce s mimozemským nepřítelem. Je vidět, že v autorovi vyvolala válečná zkušenost spíš záporný postoj k válce jako nástroji k prosazování moci a vděčnému spotřebiteli nadhodnoty. Ve společnosti, ve které žije Mandella, je válka běžnou součástí života. Je to nástroj, který udržuje společnost v chodu. To, že válka trvá tak dlouho, nakonec vede k podivnému stavu, ve kterém si nikdo nedokáže představit, jak by mohl vypadat svět bez války.

Že se dočkáme klasického šťastného konce je snad způsobeno celkovou orientací díla, v němž významnou roli hraje zábavná složka, což dává tušit strhující a gradující děj stoupající kamsi vzhůru po schodišti bez odpočívadel. Nemějme tedy Haldemanovi za zlé, že jediné odpočívadlo je zároveň nejvyšším podlažím, spatřujme v tom spíše autorův optimismus a jeho víru v lidský rozum.

Joe Haldeman: The Forever War. Obálka: Jean Pierre Targete. Avon, New York, 1997, 254 str., brož., $5.99.

Jiří T. Pelech pro Putnu č. 12