IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

Žebříček Nejprodávanější knihy měsíce byl sestaven na podkladě údajů z těchto knihkupectví:

Žebříčky Čtenáři doporučují a Čtenáři varují byly sestavneny na základě tipovacích lístků. Za tipovací lístky samozřejmě jako vždy děkujeme vám všem, kteří jste nám je zaslali, a ostatním čtenářům připomínáme, že i oni se mohou kdykoliv zapojit (a budou velice vítáni!) do naší ankety a poslat nám své hlasy pro deset (maximálně) nejlepších a deset nejhorších titulů měsíce, přičemž je důležité jejich pořadí. V zájmu maximální aktuálnosti vás současně prosíme, abyste se snažili neuvádět tituly starší šesti měsíců. A pro případ, že byste byli vylosováni, nepřipravte se zbytečně o pěknou knížku jenom proto, že byste zapomněli čitelně (a nejlépe hůlkovým písmem uvést své jméno a adresu (u e-mailů samozřejmě hůlkové písmo není aktuální).
Své tipy, označené heslem "KNIHY", zasílejte na korespondenčním lístku na adresu redakce:

IKARIE, Radlická 61, 150 02 Praha 5
nebo na e-mailovou adresu ikarie@ikarie.cz

Vaše tipy pravidelně vyhodnocujeme vždy kolem poloviny měsíce a zaručeně žádný nepřijde nazmar!
Pět vylosovaných čtenářů pokaždé redakce IKARIE odmění pěknou SF knižní novinkou!


redakce Ikarie