IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

MLOČÍ OHLASY

Mlok 1994 Po éře Kočasů, která provázela dějiny soutěže o Cenu Karla Čapka takřka od prvopočátku, nadchází éra Mloků. Tak se totiž jmenuje nejen hlavní cena pro vítěze, ale i sbírka vítězných prací této soutěže. Nová tradice tedy započíná... Konkrétně ročníkem 1994.

Sbírka vypadá zvenčí jako klasická brožovaná knížka, avšak ve svých útrobách skrývá věci, které se zpravidla do knih nedostávají. Kromě publikace jinak těžce se prosazujících "neznámých" autorů tak vidím další klad také v tom, že si potenciální účastníci dalších ročníků CKČ mají možnost udělat obrázek o tom, jak by asi tak měli psát, aby uspěli. Vkus poroty se sice změní, ale - jak ukazuje pár posledních let - i dozvuky stylu předchozího ročníku mají ještě velmi dobrou šanci na úspěch.

Proč si to namlouvat, značná část příspěvků působí amatérským dojmem. Hodně povídek by bylo třeba dopilovat, některé jsou hodny přepsání a pár jich je téměř dokonalých. Jde konec konců o amatérskou soutěž, které se účastní spíše začínající autoři, již by se jinak těžko prosazovali. Tato kniha pro ně může v současnosti být povzbuzením do další práce a v budoucnosti pěkným památníčkem na nezralé začátky. Myslím, že obě funkce přijdou každému autorovi vhod. Záleží jen na míře sebekritiky toho kterého.

Úvodní slovo Zdeňka Rampase je určeno spíše těm, kdo žijí mimo československé scifistické dění a kterým stručné zasvěcení do principů CKČ jistě pomůže při hledání významu sbírky. Velmi dobře působí závěrečné zamyšlení Františka Novotného, který se probírá publikovanými příspěvky a na základě tohoto průzkumu rozebírá možnosti současné fantastické literární tvorby u nás. Jeho schop-nosti coby recenzenta jsou natolik dobré, že nemá cenu suplovat jeho úlohu a vyjadřovat se ke všem vítězným příspěvkům. Navíc jich je tolik, že by to zabralo příliš mnoho místa. A navíc se mi nechce moc myslet.

Mírnou vadou na kráse je nedostatek redakční práce. Pomineme-li celkem diskutabilní otázku zásahů do stylistiky, i tak zbývá dost pravopisných chyb, které by měly být vychytány fungujícím korekčním systémem. Ten zde patrně trochu selhal, protože hodně hrubek zůstalo nepovšimnuto ležet v graficky pěkně vyvedených stránkách. Do příštích ročníků tedy nezbývá než doufat, že se k pěknému grafickému zpracování připojí i odpovídající úroveň redaktorské práce.

hodnocení: ***

MLOK 1994 - sborník, vydal Klub Julese Verna ve spolupráci s RIGOR MORTIS, Praha 1996, první vydání, 500 str., obálka Petr "Willík" Willert, nákl. 1200 ks, cena cca 120,- Kč.

- jtp - pro Trosky 5/1997