IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

HRY SE ČTENÁŘEM

Sbírka povídek různé úrovně a různých žánrů vychází již jako třetí autorova kniha. Nevím, jak se to jeví ostatním, mně ale připadá, že s autorem a jeho příběhy to jde nějak z kopce. Většina povídek otištěných v této sbírce není vůbec krutá, spíš nechutná. Autor se nesnaží o vystavění věrohodného příběhu, tak jak to dovedou přední tvůrci hororů. Místo toho rozehraje už od začátku schematický děj, jehož jediným cílem je dospět k vytčenému konci.

Zcela zde postrádám nějaké ukotvení do reality, něco, čemu by se dalo aspoň trochu věřit. Pokud totiž někdo čte cosi, kde se nemá s kým ztotožnit, výsledný efekt je pro něj téměř nulový. Z tohoto pohledu vyznívá celá sbírka jako výkřik do prázdna.

Pokud bude autor pokračovat tímto směrem, bude brzy potřebovat nějakého bohatého strýčka, který by mu podobné projekty financoval. Pochybuji totiž, že by se našlo nějaké nakladatelství, které by bylo ochotné podobné věci vydávat.

Hodnocení: **

Hynek Hlaváček - Kruté hry, vydalo nakl. R 3, Praha 1995, obálka Ivan Neuman, 1. vydání, 134 stran, 68,- Kč.

-jtp- pro Trosky 2/1996