IKARIE.net3...2...1...Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

FANTASTICKÁ REALITA

obálka Rafał A. Ziemkiewicz není v naší zemi neznámý. Kromě sbírky povídek s názvem Poklady stolinů, zaměřené spíše do oblasti fantasy, se objevila jeho tvorba scifistická také v Ikarii. Shodou okolností zde nedávno vyšla i jedna z těch, které jsou obsaženy ve sbírce s poněkud dlouhým názvem Červené koberce, odměřený krok. Ziemkiewicz je přes své poměrné mládí pravděpodobně nejlepším polským autorem orientovaným na science fiction. O jeho kvalitách svědčí i řada cen, které získává - prozatím jen - u našich severních sousedů.

Přesto by se autor - podobně jako jeho kolegové u nás - svým psaním neuživil, a proto si na chléb vezdejší vydělává coby politický komentátor v novinách a televizi. Své zkušenosti nasbírané v prostoru přetopeného evropského kotle přetavuje do vizí blízké budoucnosti, která ovšem není v jeho podání nijak zářná. Autorovy práce působí zdánlivě realistickým, ve skutečnosti značně skeptickým dojmem. Arabská expanze, vlny přistěhovalců migrující z východních částí starého kontinentu na západní, nesnášenlivost, vydírání, útlak, genocida. Tak by se dal stručně shrnout obsah jednotlivých povídek zde sestavených.

Když se to vezme kolem a kolem, vlastně není možno mluvit o čisté science fiction. Všechno to, co zde Ziemkiewicz popisuje, se totiž už děje nyní, ovšem v podstatně užším měřítku. Autor se drží při zemi a fantastických prvků, jaké známe z hard SF, najdeme v jeho povídkách poskrovnu. Opět jde většinou pouze o rozvinutí technologií známých už teď. Při zasazení příběhů do nepříliš vzdálené budoucnosti vlastně ani nic jiného čekat nemůžeme. O to ovšem působí věrohodněji, protože se v nich dějí věci, které se klidně jednoho ošklivého dne mohou stát i vám.

Pokud se oprostíme od krabiček a přihrádek a pohlédneme na tuto sbírku ze strany literárního řemesla, můžeme s potěšením konstatovat, že autor se ve své práci vyzná. Dokáže vystavět dostatečně věrohodný příběh se vším, co k němu patří. Je vidět, že v povídkovém formátu už se naučil dobře chodit. Nemohu posoudit, jak vyniká na poli románovém, protože jsem prozatím neměl možnost přečíst si něco i v tomto rozsahu.

Knížku uzavírá doslov Pavla Weigela, který všechny povídky překládal. Máme možnost seznámit se zde se stručným autorovým životopisem, jeho bibliografií i s výčtem doposud získaných cen.

Hodnocení: ****

Rafał A. Ziemkiewicz - Červené koberce, odměřený krok, obálka: Karel Soukup. AF 167, Kuřim, 1997. Brož., 226 stran, 129 Kč.

-jtp- pro Putnu 1998/01