IKARIE.net3...2...1Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

1998/35 Několik vět k CKČ II

Ano, výběrem porotců v CKČ lze rozhodně ovlivnit i celkové výsledky. A tím, kdo je vybírá (či potvrzuje) jsem já - mám tedy nejlepší možnost CKČ ovlivnit. Jak tomu předcházím?

CKČ je podle mého mínění především soutěží hledání mladých talentů, nikoli soupeření starých profesionálů. Proto bych rád, aby si práce přečetlo co největší množství lidí, kteří se vyznačují prostě tím, že mají rádi SF. Dokud se někomu nepodaří sestavit porotu z dostatečného počtu slavných jmen, je pro mě nejlepším klíčem právě fakt, že danou kategorii přečetlo dostatečné množství fanů rozličného vkusu. Výzvu pro zájemce o porotcování jsem proto uveřejnil v Interkomu a opravdu připustil každého, kdo projevil zájem - z šéfů sci-fi klubů jsem pak udělal tzv. lokální správce sítí a požádal je, aby si práce nenechali pro sebe, nýbrž je dali přečíst zájemcům z klubu. Tak jsem podle mého názoru získal statisticky velmi reprezentativní výběr, přičemž systém hodnocení CKČ je podle mě "dělaný" právě na takový způsob volby vítěze. Kritéria hodnocení, podrobnosti i jména všech porotců byla uveřejněna v Interkomu speciál, který se CKČ podrobněji zabývá.

Pozměňovací návrhy JTP odmítám a v takovém duchu se vyjádřím i v případě, že je pokusí protlačit přes Poradu. Chtěl bych podotknout, že jsem převzal CKČ za určitých podmíněk - určitým způsobem fungující. Už v té formě, jak funguje, je dost pracná, ale dá se to vydržet. Odmítám však nechat se zatáhnout do nesmyslné byrokracie jen kvůli tomu, aby se JTP lépe spalo a měl pocit větší objektivity soutěže. Je snadné vymýšlet práci druhým - chce-li statistiku názorů porotců, může si obeslat ty loňské (a mimo jiné se tak přesvědčit, že soubor neobsahuje žádné mrtvé duše), poněvadž budu pro další ročník používat jako základ stejný seznam (+ nově se nabídnuvší Slovensko).

Já osobně jsem realista a jsem vděčný každému, kdo je ochoten podstoupit tu nesnadnou (byť zajímavou) zkušenost a zhodnotit třeba jen jednu kategorii. Nechci podobné nadšence otravovat tím, že je budu obesílat půl roku dopředu a žádat po nich nějaká nesmyslná závazná vyhlášení - pak bych se vůbec nedivil, kdybych měl časem problém sehnat vůbec někoho, aby hodnotil.

Na závěr bych rád ještě jednou zdůraznil, že jsem dostal CKČ na starost, jsem na ni momentálně zodpovědný a musím se tudíž starat o to, aby soutěž fungovala. Návrhy podané v předchozím článku JTP, jakkoli snad dobře míněné, by celou záležitost jen zkomplikovaly a proto je musím co nejrozhodněji odmítnout.

Michael Bronec