IKARIE.net3...2...1Books.czBooks.netCinemascopeTechnologieTexty + cenyIkarioTKMýty

1998/16 Jak se to má s CKČ

Vůbec si nedovedu představit, jak si čiře a nezkaženě naivní JTP (bez urážky) v minulých letech představoval fungování Ceny Karla Čapka. Odkud si myslel, že se berou antologie Kočas či Mlok se jmény autorů u každé povídky? Domníval se snad, že vyrůstají na nějakém fandomovém stromě a Zdeněk Rampas je v předvečer udílení cen sklidí? Nebylo mu divné, že je v sále přítomno tolik autorů neznámých jmen, kteří si chodí vyzvednout ocenění? A tak dále. Je tady samozřejmě ta možnost, že si ze mě JTP v podstatě utahuje, leč na zpola vážně (jakkoli bulvárně) formulovanou výtku se pokusím vážně odpovědět.

Ano, samozřejmě, že vím, kdo napsal jednotlivé povídky. Administrátor CKČ to vědět musí, poněvadž:

a) Musí všechna díla zanést do počítače a udržovat si v nich co největší pořádek. Je především v zájmu autorů, aby bylo zkontrolováno, zda jsou ve "vnitřní" obálce opravdu uvedeny ty povídky, které se fyzicky vyskytují v obálce vnější, a nic neschází ani nepřebývá. Vedlejším důvodem je i to, že některé vnější obálky bývají od pošty pěkně zřízené a kontrola je na místě. Krom toho je dobré zjistit, kteří autoři poslali disketu a kteří souhlas (případně nesouhlas) s publikováním svého díla. Ve vnitřní obálce se krom toho občas najdou i žádosti dopisového charakteru, jako: "Pošlete mi přihlášku na Parcon...", "Vraťte mi po soutěži pokud možno aspoň část příspěvků..." atd. Ano, rozlepení by šlo z tohoto hlediska o něco odložit, ale mně jako momentálnímu organizátorovi by to nesmírně zkomplikovalo život.

b) Když napíši, že vybírám porotce, není to přesné. Spíše porotce koordinuji. Každý, kdo se opravdu zajímá o SF, čte Interkom a výzva k porotění byla v Interkomu řádně uveřejněna, přičemž šanci dostali všichni ti, kdož projevili zájem (seznam se objeví po ukončení soutěže v Interkomu speciál). Nicméně se cákáme v maličkém rybníčku a mnozí zkušenější autoři zároveň i hodnotí, či je na ně naléháno, zda by se hodnocení nechtěli zúčastnit a pozvednout tím celkovou prestiž a úroveň soutěže. K tomu je samozřejmě dobré vědět, kdo se které kategorie zúčastnil, aby nebyl nikdo otravován zbytečně, a třeba taky proto, aby "místní správce sítě" (tedy šéf SF klubu nějakého města) nedal kategorii z neznalosti účastníku soutěže, ten ji nezhodnotil a na všechno se nepřišlo až po udílení cen. Tomu bych teprve říkal pořádný průšvih!

c) Pak je tu vydání reprezentativního sborníku - tedy věc zájmu fandomu i autorů. Většina lepších prací se dnes již píše na počítačích, byť se čas od času objeví bílá vrána (tedy dobrá práce psaná strojopisně - blbé práce tištěné z komputeru nejsou výjimkou). V zájmu včasného vydání Mloka je třeba potenciální výherce (asi do momentálního 10. místo) začít obesílat dlouho před definitivním uzávěrou soutěže. Ono to vydávání chvilku trvá. S tím samozřejmě opět souvisí i povolení k vydání.

d) Krom toho by bylo dobré ty lepší autory na Parcon i pozvat. Já chápu, že tohle JTP nepřipadá jako problém (dobře si vzpomínám, jak mu na Parconu '95 celý sál "odtleskal" dobře přes desítku jmen, aniž se na pódiu zjevil živáček - autoři byli zjevně nekompromisně utajeni až do hořkého konce), ale já soudím, že je hezké, když si nějaký nováček dojde před tleskajícím sálem třeba pro desáté místo. I k tomu je dobré znát včas adresy.


Tolik hodina mého života, kterou mě stál blbý fór Jirky T. Pelecha. Rád bych ještě připodotkl, že já sám (poněvadž toho vím příliš mnoho) se hodnocení nezúčastňuji a nesděluji žádné podstatné informace ani porotcům, kteří mají hodnotit. JTP mě pouze viděl, kterak jsem po delším dotírání odpověděl Jiřímu Pavlovskému (zase to Rigor Mortis!) a Vaňkovi Juniorovi, že ani jeden nemá s autorem určité povídky pravdu (poté, co jsem jim předtím sdělil, že jim to stejně neřeknu a že mi nemohou věřit). Co z toho JTP nadělal... Připadne-li tento "prohřešek" i jiným scifistům příliš veliký, rád dám svoji funkci k dispozici na jarní poradě SF klubů. Tak jako tak se chystám požádat o přidělení nezávislého auditora, který by hodnocení ještě před definitivním uzavřením soutěže zkontroloval.

Doufám, že jsem vše vyjasnil dosti zřetelně, a že se tímto daný problém navždy uzavře.

Michael Bronec

Protože nechci jednat příliš unáhleně, ještě si to nechám chvíli uležet v hlavě a se svým názorem na věc přijdu příště. Pro tuto chvíli jen krátký komentář. Ano, jsem naivní, protože si stále ještě myslím, že je-li nějaká soutěž vedena jako anonym-ní, měla by taková být se vším všudy. Než takováhle anonymita, to radši žádná. Argumenty MiB mi stále ještě nepřipadají dosti pádné na to, aby se při zpracovávání došlých příspěvků postupovalo tak, jak se postupuje. Copak jsou autoři malé děti, aby za ně někdo kontroloval, jestli uvedli všechno tak, jak měli? Pokud se opravdu najdou takoví, kteří nevědí, co kam po-sílají, je to čistě jen jejich problém a koordinátor soutěže zde nemůže zastupovat funkci chůvy. To, že někdo do obálky s údaji o autorovi píše různé vzkazy, spíše napovídá tomu, že tito účastníci jsou s principem "anonymity" CKČ obeznámeni a že vědí, že obálky dlouho zapečetěné nezůstanou. A pokud jde o hořlavost termínů, s ohledem na vydání sborníku byla uzávěrka soutěže posunuta tak, aby bylo možno knihu sestavit a vydat do začátku Parconu. Pokud to stále ještě nestačí, je možno termín posunout o další měsíc nebo dva. Osobně si ale myslím, že vhodnější by bylo přestat si hrát na anonymitu a přejít k soutěži, kde se hraje od začátku s otevřenými kartami.

Hodiny MiBova života je mi líto, určitě ji mohl strávit mnohem příjemnějším způsobem, ale nemyslím si, že by jeho dopisem bylo všechno vyřešeno. A pokud jde o blbé fóry, jsou to vždy takové, které se týkají nás.

Jiří T. Pelech pro Putnu 04/1998